top of page
Tea Time

Associatie- en Schoolreglement

Samuel Kwok Martial Art Association

skmaa_edited.png

Schoolreglement

 • Dit reglement is een aanvulling op de algemene voorwaarden. 

 • ​Het is niet toegestaan om foto's en film opnames te maken tijdens de lessen en activiteiten die Wing Chun CMASD Nederland aanbiedt, zonder toestemming van Wing Chun CMASD Nederland.

 • Respect naar de leraar en medeleerlingen is een prioriteit bij Wing Chun CMASD Nederland.

 • Het is niet toegestaan om te roken tijdens de lessen en/of activiteiten van Wing Chun CMASD Nederland.

 • Het is niet toegestaan om alcoholische versnaperingen te consumeren tijdens de lessen en/of activiteiten van Wing Chun CMASD Nederland.

 • Het is niet toegestaan om de door Wing Chun CMASD Nederland overgedragen kennis door te geven aan derden in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, schriftelijk, mechanisch of in schrift te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wing Chun CMASD Nederland.

 • Leden dienen tijdens de lessen het juiste tenue schoon en zonder schade te dragen.

 • Je geeft Wing Chun CMASD Nederland toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, leerlingen of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.

 • Parkeren is alleen toegestaan gedurende de dag en binnen de parkeervakken. Het overnachten van voertuigen is niet toegestaan en voor iedere overnachting of andere overtreding zal een direct opeisbare boete gerekend worden van 100 euro.

Associatiereglement

 • ​Doe niets dat je school of je Sifu in diskrediet brengt.

 • Het gebruik van uw Wing Chun is alleen voor zelfverdediging en alleen als laatste redmiddel.

 • Toon altijd respect voor je medeleerlingen, Sifu en andere leden van de associatie.

 • Bespreek of toon de technieken die in de klas zijn geleerd niet aan buitenstaanders.

 • Bekritiseer nooit studenten van andere vechtsporten of scholen.

 • Train regelmatig, wees op tijd voor jouw lessen en woon waar mogelijk seminars bij.

 • Controle tijdens inspanning. Respecteer de capaciteiten van jouw trainingspartners.

 • Volg geen lessen onder invloed van alcohol of drugs, aangezien dit kan leiden tot disciplinaire maatregelen en verwijdering uit de associatie.

 • Respecteer je Kung Fu-broeders, help je vrienden, familie en leden van de gemeenschap.

 • Als je een klacht hebt, richt je dan altijd eerst tot jou Sifu en probeer deze niet te negeren, want dit is respectloos.

Traditionele gedragscode van Wing Chun

WCKUENKUITTAB.jpg

Elementaire Wing Chun regels

Als lid van de Samuel Wing Chun Martial Arts Association, moet je je te allen tijde gepast gedragen.

Er zijn bepaalde dingen die een student moet leren doen bij het bijwonen van lessen, seminars en trainingskampen.

 • Wanneer je grootmeester Samuel Kwok ontmoet, spreek hem aan met Sigung nooit bij zijn voornaam.

 • Draag altijd schone, geschikte reglementaire Wing Chun-kleding.

 • Als je buiten in uniform bent moet je je netjes gedragen.

 • Doe niets dat jouw school of Sifu in diskrediet kan brengen.

 • Zorg ervoor dat je nagels schoon en geknipt zijn, zowel kort als lang kan onnodig letsel veroorzaken.

 • Luister altijd en gehoorzaam je Sifu.

 • Afhankelijk van de trainingslocatie en het weer dien je passende extra kleding en schoeisel mee te nemen.

 • Wees altijd op tijd, want Wing Chun draait om houding en toewijding.

 • Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de lessen is niet toegestaan.

 • Vanwege het risico op letsel: geen sieraden, geen scherpe accessoires, geen kauwgom, geen alcohol en drugs, geen petten/hoeden tijdens de lessen en het is verboden te roken.

 • Juist bij Wing Chun komen we dicht bij onze trainingspartner, houd een frisse adem en lichaamsgeur.

 • Bij elke les moet de leerling van tevoren gebruik maken van het toilet.

 • Het is verboden om tijdens de training te drinken zonder toestemming van je Sifu.

 • Als er een pauze is, is die collectief.

 • Als een leerling een vraag heeft, wordt er niet op afstand geschreeuwd, maar moet de leerling naar de leraar komen en de vraag stellen met een kalme stem, en geen amicaal gedrag naar de leraar.

 • Iedereen die een bezoeker mee wil nemen dient vooraf de sportleiding te informeren en is hiervoor verantwoordelijk.

 • Naleving van de gedragsregels die door de grootmeester Ip Man zijn doorgegeven.

Tradities

De Kung Fu-groet is een traditionele methode van en respect voor de school, de grootmeester Ip Man, Sifu en de andere leden van de Kung fu-familie.

De groet, zoals de meeste andere Wing Chun aspecten, is geworteld in Chinese cultuur.

De groet moet worden uitgevoerd bij het betreden of verlaten van het trainingsgebied zelf.

Buig in de richting van de noordelijke of rode muur.

Buig ook als je je Sifu ziet of afscheid neemt.

Je moet proberen te buigen voor je ouderen voordat ze je terug begroeten.

Het is geen religieuze daad maar een traditie, erkenning, een dankbaarheid en verbondenheid voor de krijgskunst en de leraar.

Wanneer je traint met een nieuwe partner, buig dan in een respectvolle buiging aan het begin en einde van je training.

 

 

KUNG FU GROET_edited_edited.png

"Respect, Loyaliteit en Integriteit"

Seminars en Trainingskampen

DUTCH SEMINAR 2015.JPG

Eerste SKWCMAA CMASD seminar 2015 Dag 1

Er is een jaarlijkse reis naar China met grootmeester Samuel Kwok om het graf van Ip te bezoeken en het betaalt zichzelf terug.

Het is een unieke kans om naar de roots te reizen en onze kunst te bezoeken en te genieten van de adembenemende bezienswaardigheden van Hong Kong. Leden alleen met toestemming.

Hieronder zie je foto's van de reis in 2014 en 2019 met leden van Wing Chun CMASD Nederland.

CHINATRIP2014.jpg
GRAVEIPMAN2019.jpg

Je school kan wel of niet een jaarlijks grootmeester Samuel Kwok-seminar houden, als dat zo is ben je verplicht deze bij te wonen.

De seminars en trainingskampen bieden een uitstekende gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen met andere leerlingen en instructeurs, maar de instructies van Grootmeester Kwok zelf zijn ook van onschatbare waarde.

Als jouw school geen seminar kan organiseren, word je aangemoedigd om de dichtstbijzijnde bij te wonen.

Om jouw inzet en respect voor de associatie de Grootmeester Samuel Kwok te tonen, moet je minimaal 1 seminar per jaar bijwonen.

Als je het geluk hebt en de middelen hebt, om seminars in andere landen bij te wonen voor je wereldwijde netwerkondersteuning, ervaringen te delen, nieuwe vrienden te maken en nieuwe duurzame vriendschappen te sluiten met mensen over de hele wereld. Dat maakt onze associatie groot en bijzonder.

Beoordeling

Niveau C :  Sil Lim Tao (module 1) / Chum Kiu module 2/ Chi Sao Niveau 1 (module 1+2)

Niveau B : Biu Gee (module 3) / Wooden dummy (module 4) / Chi Sao niveau 2 (module 3+4)

Niveau A : Luk Dim Boon Kwun (module 5) / Bart Cham Dao (module 6) / Chi Sao niveau 3 (module 5+6)

 

Voltooiing van de vechtkunst Wing Chun. COA (Completion of Art).

 

Instructeur Opleiding

Niveau C Instructeur: opleiden/begeleiden tot voltooiing niveau C van minstens één leerling

Niveau B Instructeur: opleiden/begeleiden tot voltooiing niveau B van minstens één leerling

Niveau A Instructeur: opleiden/begeleiden tot voltooiing niveau A van minstens één leerling

Voltooiing van de Instructeur Opleiding. FQI (Fully Qualified Instructor)

Niveau: Hoofd Instructeur

Niveau: Meester

Het Ip Man Wing Chun Kung Fu programma werkt met een beoordelingssysteem.
Je zult regelmatig beoordeeld worden. Je Sifu zal je vertellen als hij denkt dat je er klaar voor bent.
Beoordelingen zijn mogelijk binnen 3-6 maand intervallen of tot het oordeel van je Sifu.
Als je regelmatig traint, is dit een natuurlijke vooruitgang. Je moet proberen om voortdurend je vaardigheden te verbeteren.

Het beoordelingssysteem kan per school afwijken binnen de Associatie. Bovenstaand niveauschema laat een voorbeeld zien waaraan een leerling moet gaan voldoen. Zo hanteert Wing Chun CMASD Nederland het certificaat systeem bij elk niveau dat met succes wordt afgerond. In de praktijk betekent dit echter hetzelfde. Je krijgt dezelfde lessen en beoordeling volgens, in overeenstemming met de hoogste standaarden van de Traditionele Ip Man Wing Chun Kung Fu.

Naast je Wing Chun vaardigheden wegen andere factoren mee bij de beoordeling. Je gedrag, inzet en betrokkenheid maar ook complementaire activiteiten zoals deelname aan Qi Gong sessies en Wing Chun demonstraties voor promotionele doeleinden.

Bij niveau “Hoofd Instructeur” zal je eigen Sifu en Grootmeester Samuel Kwok je beoordelen en de toelating bepalen als geautoriseerde Instructeur binnen de school en Associatie.

De titel Meester wordt gegeven afhankelijk van jouw loyaliteit aan je Sifu, je toewijding en bijdrage in de verspreiding van de vechtkunst Wing Chun.

Certificaten van de Samuel Kwok Wing Chun Martial Art Association worden wereldwijd erkend.
Erkend door VTAA (Ving Tsun Athletic Association).

Het examen

De vereisten:

 • Per module wordt het examen afgelegd.

 • 100% voltooiing van elk onderdeel in de module.

 • Een training “buddy” opgeven voor ondersteuning tijdens het examen.

 • Aantreden in correct tenue

 • Associatie lidmaatschap

 • Examengeld en contributie zijn voldaan

 

Tijdvak

Tussentijdse toetsing is mogelijk in samenspraak met intervallen van 3 maanden.
 

De kosten

Examen per module: € 50,00

 

Slagen voor het examen

Heb je het examen met succes behaald?
Dan ontvang je het officiële certificaat van je Sifu.

 

Instructeur examinering

Heb je de aspiratie om ook binnen onze school/organisatie tot Instructeur te worden opgeleid?

Voor opleiding Instructeur geldt dat je zelf het niveau hebt behaald en minimaal één leerling gaat opleiden/begeleiden tot volledige voltooiing van het niveau waarvoor hij/zij het examen wilt afleggen.

Je slaagt voor je Instructeur (in opleiding) wanneer hij/zij ook slaagt voor het examen.

Je bent op behaald niveau bevoegd om je Sifu te assisteren, zorg voor de begeleiding en opleiding van medeleerlingen. Bovenal als voorbeeld zijn voor de medeleerlingen.

Hoe noem ik mijn Wing Chun klasgenoot of meester?

 • Tung moon (=medeleerling)

 • Sidai (=jongere mannelijke klasgenoot)

 • Simui (=jongere vrouwelijke klasgenoot)

 • Sihing (=oudere mannelijke klasgenoot)

 • Sije (=oudere vrouwelijke klasgenoot)

 • Sifu (=meester)

 • Sisuk (=meester’s jongere mannelijke of vrouwelijk klasgenoot)

 • Sibak (=meester’s oudere mannelijke of vrouwelijke klasgenoot)

 • Sigung (=meester’s meester) Sitaigung (=meester’s grootmeester)

 • Sijo (=meesters overgrootmeester)

 

Chinese telwoorden tot tien

 

 1. Yat

 2. Yee

 3. Sam

 4. Say

 5. Ng

 6. Lok

 7. Chat

 8. Baat

 9. Gow

 10. Sup

 11. Sup Yat enzovoort

Nawoord

De regels zijn voor jou bedoeld om je te helpen een goede basis in Wing Chun Kung Fu te ontwikkelen.

Het legt ook de nadruk op richtlijnen en bij het beoefenen van deze unieke zelfverdediging vorm.

Wing Chun helpt je fysieke en mentale conditie.

Je ontwikkelt fysieke en emotionele controle, zelfvertrouwen, welzijn, assertiviteit, reactievermogen, stressvermindering, een goede houding, stabiliteit en vooral vreugde en respect.

Boeken en videomateriaal zijn beschikbaar om je Wing-training en -kennis te verbeteren.

Niet te vergeten deel te nemen aan seminars en trainingen, je geeft een ongekende boost in je vaardigheden.

Als discipel en leerling van Grootmeester Kwok heb ik een eed van loyaliteit en toewijding afgelegd in  traditioneel systeem Ip Man Wing Chun Kung Fu zoals grootmeester Ip Man gaf aan zijn twee zonen  grootmeesters Ip Chun en Ip Ching en meester Samuel Kwok door aan mij.

Zoals het Chinese gezegde luidt: "Ken de bron van het water dat je drinkt".

Behoud, verspreiding en overdracht van deze Chinese kunst van zelfverdediging en zelfontwikkeling voor het welzijn van de mens.

Ik ben erg dankbaar voor je steun en vertrouwen.

Ik ben ervan overtuigd dat onze Wing Chun-familie sterker zal worden door jouw inspanningen en positieve gedachten.

Ik wens je veel succes, kracht en wijsheid op je reis op het pad van Wing Chun.

Onthoud dat de bestemming niet de belangrijkste is, maar de reis zelf.

Zelfs als het begin moeilijk is, zal je vastberadenheid je er doorheen helpen.

Kung Fu betekent tenslotte hard werken!

SIFUHERTZNAWOORDPIC.jpg
SIFUHERTZSTEMPEL.jpg

Kwok Chee Yong (郭志勇)

Sifu Hertz Negapatan

bottom of page